Wet publieke gezondheid

Geldend van 17-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingWpg
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0024705
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 2. Aanvullende tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg openbaar lichaam Saba
 3. Besluit aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid
 4. Besluit aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid
 5. Besluit publieke gezondheid
 6. Regeling 2019-nCoV
 7. Regeling bevolkingsonderzoek ex artikel 12a, derde lid, Wet publieke gezondheid
 8. Regeling eisen software ex artikel 5, derde lid, Wet publieke gezondheid
 9. Regeling MERS-CoV
 10. Regeling Mexicaanse griep
 11. Regeling publieke gezondheid
 12. Tijdelijk besluit Europese interoperabiliteit notificatieapplicatie covid-19
 13. Tijdelijke regeling maatregelen covid-19
 14. Tijdelijke spoedregeling DCC
 15. Tweede tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg Caribisch Nederland
 16. Wijzigingsbesluit Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht naleving hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid (bestrijding epidemie covid-19) en het verlenen van mandaat aan de Inspectie Leefomgeving en Transport
 17. Wijzigingsregeling Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, enz. (inzet coronatoegangsbewijzen op basis van een negatieve testuitslag)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel Vaststelling aandoeningen Neonatale hielprikscreening en Prenatale screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie
 2. Specifiek interventiebeleid NVWA naleving voorschriften exotische muggen (IB02-SPEC 09, versie 01)

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanvullende tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg openbaar lichaam Saba
  Artikelen: 1, 2, 3
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. Besluit Wmcz 2018
  Artikel: 2
 4. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 70
 5. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 29
 6. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 7. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 8. Besluit publieke gezondheid
  Artikelen: 1, 11
 9. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 33
  Bijlage: bij de artikelen 23 tot en met 39 van het Besluit register onderwijsdeelnemers
 10. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 89
 11. Gemeentewet
  Bijlage: I
 12. Regeling 2019-nCoV
  Artikel: 2
 13. Regeling Geneesmiddelenwet
  Artikel: 6.5
 14. Regeling MERS-CoV
  Artikel: 2
 15. Regeling Mexicaanse griep
  Artikel: 2
 16. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 17. Regeling publieke gezondheid
  Artikel: 1
 18. Specifiek interventiebeleid NVWA naleving voorschriften exotische muggen (IB02-SPEC 09, versie 01)
  Tekst: tekst
 19. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 20. Tijdelijke regeling maatregelen covid-19
  Artikelen: 1.1, 6.29, 6.30, 6.33
 21. Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire
  Artikelen: 1.1, 6b.4, 6b.5, 6b.8
 22. Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba
  Artikelen: 1.1, 6a.4, 6a.5, 6a.8
 23. Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius
  Artikelen: 1.1, 6a.4, 6a.5, 6a.8
 24. Tijdelijke spoedregeling DCC
  Artikel: 1
 25. Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19
  Artikel: I
 26. Tijdelijke wet maatregelen covid-19
  Artikel: I
 27. Tweede tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg Caribisch Nederland
  Artikelen: 1, 2, 3
 28. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Teksten: tekst, tekst
 29. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 30. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 31. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 16, 54
 32. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 12.5
 33. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 34. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 49
Terug naar begin van de pagina