Wet publieke gezondheid

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingWpg
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0024705
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 2. Aanvullende tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg openbaar lichaam Saba
 3. Besluit aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid
 4. Besluit publieke gezondheid
 5. Regeling eisen software ex artikel 5, derde lid, Wet publieke gezondheid
 6. Regeling MERS-CoV
 7. Regeling Mexicaanse griep
 8. Regeling publieke gezondheid
 9. Tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg Caribisch Nederland

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanvullende tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg openbaar lichaam Saba
  Artikelen: 1, 2, 3
 2. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikelen: 36a, 70
 3. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 29
 4. Besluit publieke gezondheid
  Artikelen: 1, 11
 5. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 89
 6. Regeling Geneesmiddelenwet
  Artikel: 6.5
 7. Regeling MERS-CoV
  Artikel: 2
 8. Regeling Mexicaanse griep
  Artikel: 2
 9. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 10. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 11. Regeling publieke gezondheid
  Artikel: 1
 12. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 50a, 50c
 13. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 14. Tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg Caribisch Nederland
  Artikelen: 2, 3
 15. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 16. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 17. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 18. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 16, 54
 19. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
Terug naar begin van de pagina