Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring activiteiten Human Resources Development ten behoeve van China (Azië-faciliteit voor China)

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 1 november 2008, nr. DAO-699/08, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring van activiteiten op het gebied van Human Resources Development ten behoeve van China (Azië-faciliteit voor China)

Terug naar begin van de pagina