Uitleg bestedingsmogelijkheid specifieke uitkering aan gemeenten Besluit OAB

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2010

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 oktober 2008, nr. PO&K/O&O/69958 houdende regels inzake de besteding van de specifieke uitkering op grond van artikel 4 van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006–2010 (Uitleg bestedingsmogelijkheid specifieke uitkering aan gemeenten Besluit OAB)

Artikel 1. Uitleg besteding specifieke uitkering

[Vervallen per 01-01-2011]

De specifieke uitkering als bedoeld in artikel 4 van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006–2010 dient te worden besteed aan voorschoolse educatie en/of aan schakelklassen om onderwijsachterstanden te bestrijden.

Hieronder vallen naast personele en materiële uitgaven voor de primaire activiteiten ook uitgaven voor activiteiten die gericht zijn op:

  • a. de aantoonbare verhoging van het bereik van het aantal kinderen dat voorschoolse educatie nodig heeft;

  • b. de aantoonbare verhoging van de kwaliteit van voorschoolse educatie.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Uitleg bestedingsmogelijkheid specifieke uitkering aan gemeenten Besluit OAB.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina