Besluit wijziging beleidsregels en vaststelling subsidieplafond voor subsidiëring [...] van Buitenlandse Zaken 2006 (Gedetineerdenbegeleiding)

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 12-11-2008 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 31 oktober 2008, nr. DJZ/BR-0938/08, tot wijziging van beleidsregels en vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Gedetineerdenbegeleiding)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Gedetineerdenbegeleiding]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.6 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geldt voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 een subsidieplafond van € 1.260.000,00.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Aanvragen voor een subsidie op grond van artikel 2.6 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 kunnen worden ingediend tot en met 11 december 2008.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

Wnd. Directeur-Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

J.C. Henneman

Terug naar begin van de pagina