Regeling meettarieven elektriciteit 2009

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 oktober 2008, nr. WJZ/8157360, houdende regels voor de meettarieven van netbeheerders van elektriciteitsnetten voor 2009 (Regeling meettarieven elektriciteit 2009)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 De inflatie, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend als de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex (alle huishoudens), berekend uit het quotiënt van deze prijsindex, gepubliceerd in augustus van het jaar 2008, en van deze prijsindex, gepubliceerd in augustus van het jaar 2007, zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 oktober 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina