Besluit vaststelling subsidieplafond subsidies programma Erfgoed van de Oorlog (periode 1 november 2008 tot 1 april 2009)

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 07-11-2008 t/m 30-06-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 oktober 2008, nr. OHW-U-2883355, houdende vaststelling van een subsidieplafond voor subsidies in het kader van programma Erfgoed van de Oorlog voor de periode 1 november 2008 tot 1 april 2009

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

  • 1 Het subsidieplafond voor de verstrekking van subsidies als bedoeld in het beleidskader voor subsidiëring van het programma Erfgoed van de Oorlog bedraagt voor de periode van 1 november 2008 tot 1 april 2009 € 2 000 000.

  • 2 De verdeling van het in het eerste lid genoemde bedrag vindt plaats op de in het beleidskader voor subsidiëring bepaalde wijze.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina