Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar munten van vijf en tien euro met thema «Nederland en Architectuur»

Geldend van 12-11-2008 t/m heden

Besluit van 20 oktober 2008, houdende de vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2008 worden uitgegeven met het thema «Nederland en Architectuur»

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 14 oktober 2008, FM 2008-2394 M, Generale Thesaurie, directie Financiële markten, afdeling Algemeen en Internationaal;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2008 worden uitgegeven met het thema «Nederland en Architectuur» is:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: Onze beeltenis die wordt gevormd door een naar binnendraaiende lijst van namen van Nederlandse architecten en daaronder de tekst «BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN»;

   Bijlage 243901.png
  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: in het midden Nederland, waarvan de contour wordt gevormd door vanuit de rand als gebouwen oprijzende architectuurboeken, met silhouetten van vogels voor de provinciehoofdsteden; bovenin de waardeaanduiding «5 EURO» respectievelijk «10 EURO», onderin het jaartal «2008», langs de rand tussen de waardeaanduiding en het jaartal rechts het Europees muntteken

   Bijlage 243902.png

   en het teken van de Muntmeester

   Bijlage 243903.png

   en links het teken van de Munt

   Bijlage 243904.png

   .

   Bijlage 243905.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 oktober 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de elfde november 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina