Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en [...] 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2008)

Geldend van 02-11-2008 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 30 juni 2008 nr. bca-2008.04876/3);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 30 september 2008

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de wnd. algemene rijksarchivaris

,

P. Brood

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:

de project directeur Project Wegwerken Archiefachterstanden PWAA

,

A. van der Kooij

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina