Besluit vaststelling bedragen commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 30-10-2008 t/m 31-12-2011

Besluit van de Minister van Justitie van 14 oktober 2008, nr. 08/DSP, houdende vaststelling van de bedragen die de leden van de commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven ontvangen in het kader van het Besluit regeling van de rechtspositie van de leden van de commissie belast met het beheer van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

De voorzitter van de commissie ontvangt een vaste vergoeding van € 2500,– per jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van een vergadering van de commissie een vergoeding van € 225 respectievelijk € 192 per vergadering.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen voor het voorzitten van een hoorzitting een vergoeding van € 310 per zitting.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

De unus ontvangt voor het als unus afhandelen van bezwaarzaken een vergoeding van € 310,– per tien afgehandelde bezwaarzaken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met tot 1 januari 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 oktober 2008

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina