Beleidsregel Opheffing terugwerkende kracht Hoofdstuk 4 WTOS

Geldend van 25-10-2008 t/m heden

Beleidsregel Opheffing terugwerkende kracht Hoofdstuk 4 WTOS

De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,

Gelet op artikel 11.4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

Besluit:

Artikel 1

In afwijking van artikel 4.10, tweede lid, WTOS kan de tegemoetkoming ingevolge hoofdstuk 4 WTOS worden toegekend met terugwerkende kracht tot en met de eerste dag van het desbetreffende schooljaar. De overige bepalingen van de WTOS blijven onverkort van toepassing.

Artikel 2

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze beleidsregel is geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2008.

De

hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep

,
namens deze:
de

hoofddirecteur

,

Chr. G. Spanjaard

Terug naar begin van de pagina