Besluit vaststelling subsidieplafond Cultuur en Ontwikkelingssamenwerking

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 25-10-2008 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 3 oktober 2008, nr. DCO-287/08, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Cultuur en Ontwikkelingssamenwerking)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 8.1, onder b en c, en artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geldt voor de periode van 1 oktober 2008 tot en met 31 december 2009 een subsidieplafond van € 2,5 mln.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal

Internationale Samenwerking,

R.J. Treffers

Terug naar begin van de pagina