Besluit vaststelling subsidieplafond Internationaal Cultuurbeleid

[Regeling vervallen per 22-09-2011.]
Geldend van 25-10-2008 t/m 21-09-2011

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 3 oktober 2008, nr. DCO-295/08, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Internationaal Cultuurbeleid)

Artikel 1

[Vervallen per 22-09-2011]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 8.1, onder a, en artikel 8.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geldt voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2012 een subsidieplafond van € 7,8 mln., met dien verstande dat de daarmee gemoeide kasuitgaven ten laste van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken evenwichtig over de jaren verdeeld zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 22-09-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

Secretaris-Generaal

,

E. Kronenburg

Terug naar begin van de pagina