Besluit W aanwijzing ondernemersorganisaties contributieaftrek 2008

Geldend van 05-10-2008 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Wijn van 14 mei 2008 tot aanwijzing van ondernemersorganisaties aan wiens leden contributieaftrek wordt toegestaan (Besluit W aanwijzing ondernemersorganisaties contributie-aftrek 2008)

Artikel 1

Als ondernemersorganisaties, bedoeld in artikel 10A, tweede lid van de Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2008 en in artikel 10A, tweede lid van de Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar 2008 worden aangewezen:

  • 1. Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW)

  • 2. Vereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

  • 3. Vereniging Drankenhandel Nederland (VDN)

  • 4. Vereniging SlijtersUnie

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit W aanwijzing ondernemersorganisaties contributieaftrek 2008.

Den Haag, 14 mei 2008

Th.A.M. Meijer

voorzitter

J.N. Burghoorn

secretaris

Terug naar begin van de pagina