Tijdelijke regeling inzake short selling

[Regeling vervallen per 01-06-2009.]
Geldend van 28-02-2009 t/m 31-05-2009

Tijdelijke regeling inzake short selling

De Autoriteit Financiële Markten,

Gelet op de artikelen 1:28, derde lid, en 5:58, eerste en derde lid, Wet op het financieel toezicht;

Besluit:

Definities

[Vervallen per 01-06-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2009]

 • 1 In deze regeling wordt, in afwijking van artikel 1:1 van de wet, verstaan onder:

  market maker: een persoon die op de financiële markten doorlopend blijk geeft van de bereidheid voor eigen rekening te handelen door financiële instrumenten tegen door hem vastgestelde prijzen te kopen of te verkopen, zowel in het OTC-segment, als op de gereglementeerde markten of multilaterale handelsfaciliteiten, op een wijze die er gewoonlijk voor zorgt dat er op constante basis liquiditeit tot stand wordt gebracht in de markten, met dien verstande dat dit zowel voor de bied- als de laatkant dient te gelden.

 • 2 In deze regeling wordt verstaan onder:

  meldplichtige shortpositie: een netto shortpositie van een kwart procent (0,25%) of meer.

 • 3 In deze regeling wordt verstaan onder:

  netto shortpositie: het economisch belang gerelateerd aan het totaal geplaatste kapitaal van een financiële onderneming als opgenomen in bijlage A, waarbij een economisch voordeel wordt behaald indien de prijs van een effect met aandelenkarakter met betrekking tot de desbetreffende financiële onderneming daalt.

Verbod op short selling

[Vervallen per 01-06-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Onder het verbod van artikel 5:58, eerste lid, van de wet vallen transacties of handelsorders verricht of bewerkstelligd die, of op zichzelf of in samenhang met andere transacties of handelsorders, leiden tot:

  • a. het creëren van een netto shortpositie; of

  • b. het vergroten van een netto shortpositie in vergelijking tot de positie welke bestond voor 11 oktober 2008.

 • 2 Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. een persoon handelend in de hoedanigheid van market maker;

  • b. een transactie of handelsorder die is verricht of bewerkstelligd voor 11 oktober 2008.

Melding van bestaande posities

[Vervallen per 01-06-2009]

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Op iedere persoon die na 10 oktober 2008 een meldplichtige shortpositie heeft of verkrijgt, rust een voortdurende verplichting om deze shortpositie te melden bij de Autoriteit Financiële Markten. De melding vindt plaats uiterlijk de eerste werkdag na die waarop de persoon een meldplichtige shortpositie had of heeft verkregen.

 • 2 Bij het berekenen of een persoon een meldplichtige shortpositie heeft, dient de persoon elke vorm van economisch belang gerelateerd aan het totaal geplaatste kapitaal van een financiële onderneming als opgenomen in bijlage A in aanmerking te nemen, met uitzondering van een economisch belang dat hij houdt in de hoedanigheid van market maker.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2009]

Iedere persoon die na 10 oktober 2008 een meldplichtige shortpositie had of heeft verkregen, meldt dit bij de Autoriteit Financiële Markten als de netto shortpositie onder de 0,25% is gedaald. Deze melding vindt plaats uiterlijk de eerste werkdag na die waarop de netto shortpositie onder de 0,25% is gedaald.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2009]

In de melding, bedoeld in de artikelen 3 en 4, wordt de netto shortpositie gemeld die de persoon had op 23.59 uur van de vorige werkdag.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2009]

Voor de melding, bedoeld in de artikelen 3 en 4 wordt gebruik gemaakt van het in bijlage B bepaalde formulier. Dit formulier wordt ingediend op de daarop aangegeven wijze.

Slotbepalingen

[Vervallen per 01-06-2009]

Artikel 7

[Vervallen per 01-06-2009]

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant en vervalt per 1 juni 2009. Zowel de duur als de inhoud van deze regeling kan tussentijds worden gewijzigd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-06-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling inzake short selling.

De Autoriteit Financiële Markten,

J.F. Hoogervorst

R.H. Maatman

Bijlage A. – Financiële ondernemingen

[Vervallen per 01-06-2009]

AEGON N.V.

NL0000303709

ING GROEP N.V.

NL0000303600

FORTIS N.V.

BE0003801181

BINCKBANK N.V.

NL0000335578

KAS BANK N.V.

NL0000362648

SNS REAAL N.V.

NL0000390706

VAN DER MOOLEN HOLDING N.V.

NL0000370179

VAN LANSCHOT N.V.

NL0000302636

Bijlage B. – Meldingsformulier

[Vervallen per 01-06-2009]

NOTIFICATION FORM SHORT POSITION 1 , Part 1

[Vervallen per 01-06-2009]

 • 1. Full (statutory) name of person(s) holding the disclosable short position2:

 • 2. Statutory name of the relevant financial company3:

 • 3. Disclosable short position4:

 • 4. Date that disclosable short position was held:

Notification form short position, Part 2

[Vervallen per 01-06-2009]

Contact

[Vervallen per 01-06-2009]

 • 1. Name:

 • 2. Address:

 • 3. Postal code:

 • 4. Town:

 • 5. Country:

 • 6. Telephone number:

 • 7. Fax number:

 • 8. E-mail:

I hereby confirm that this form has been filled out truthfully:

 
 

Name of contact

 

Date

 

Place

 
 

Signature

You are obliged to fill in and sign this form, and send it by fax or e-mail (scanned version of this form) or postal mail to:

Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)

Disclosure & Registration Department

PO Box 11723

1001 GS Amsterdam

fax number: +31 (0)20 - 797 3822

e-mail: melden.en.registreren@afm.nl

 1. This form relates to the notification of short positions in compliance with the ‘Tijdelijke regeling inzake short selling’ of 10 October 2008 and the related FAQ document on the AFM’s website (www.afm.nl).

  ^ [1]
 2. The obligation applies to the holder of the net short position of 0.25% or above. See the related FAQ document for further details.

  ^ [2]
 3. You have to use separate notification forms for each financial company in which you hold a net short position of 0.25% or above

  ^ [3]
 4. Figure to be expressed as a percentage of the total issued share capital (see the Public Database Issued Capital on the AFM website). See the related FAQ document for further details.

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina