Regeling vaststelling formulier aanvraag gebruiksvergunning of doen gebruiksmelding

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 01-11-2008 t/m 30-09-2010

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 6 oktober 2008, nr. BJZ2008094515, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, tot vaststelling van het formulier voor de aanvraag om gebruiksvergunning of het doen van de gebruiksmelding

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op de artikelen 2.11.2 en 2.12.2 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2010]

Een aanvraag om gebruiksvergunning of een gebruiksmelding wordt gedaan op het als bijlage bij deze regeling gevoegde formulier.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 oktober 2008

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

C.P. Vogelaar

Terug naar begin van de pagina