Besluit aanwijzing plaatsvervangend pSG BZK

[Regeling vervallen per 26-03-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2009.]
Geldend van 10-10-2008 t/m 28-02-2009

Besluit aanwijzing plaatsvervangend pSG BZK

De plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op het Organisatiebesluit BZK 2006 en het Mandaat- en volmachtbesluit diensthoofden BZK;

In overeenstemming met de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-03-2010]

De heer G.J. Buitendijk, directeur Financieel-economische Zaken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt aangewezen als plaatsvervanger van de plaatsvervangend secretaris-generaal (hierna aangeduid als pSG).

Artikel 2

[Vervallen per 26-03-2010]

De plaatsvervanger van de pSG oefent bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de pSG diens mandaat en volmacht uit.

Artikel 3

[Vervallen per 26-03-2010]

Het mandaat en de volmacht van de plaatsvervanger van de pSG heeft geen betrekking op de vervanging van de secretaris-generaal bij diens tijdelijke afwezigheid of verhindering als bedoeld in artikel 5 van het Mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal BZK.

Artikel 4

[Vervallen per 26-03-2010]

Het besluit van 18 september 2003, kenmerk P&O2003/U72591, houdende de benoeming van de loco plaatsvervangend SG, wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 26-03-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot 1 oktober 2008.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

plaatsvervangend secretaris-generaal

,

P.F.M. Raets

Terug naar begin van de pagina