Besluit PA toezichthouders tuchtrecht 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 05-07-2009.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 14-09-2008 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 tot aanwijzing van toezichthouders (Besluit PA toezichthouders tuchtrecht 2008)

Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;

Gelet op artikel 104, derde lid, Wet op de bedrijfsorganisatie en afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De Interne Auditdienst (IAD) van het Productschap Akkerbouw wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder de nummers 1 tot en met 3 genoemde verordeningen aangewezen.

  • 2 Stichting NAK te Emmeloord wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder de nummers 4 tot en met 15 genoemde verordeningen aangewezen.

  • 3 Bulb QualitySupport B.V. te Lisse wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder de nummers 4, 13 en 14 genoemde verordeningen aangewezen.

  • 4 De afdeling handhaving en monitoring, cluster Toezicht en Handhaving van de provincie Limburg wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder nummer 15 genoemde verordening aangewezen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 5 juni 2008

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris

Terug naar begin van de pagina