Instellingsbesluit Directie Strategie, Kennis en Innovatie Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervallen per 21-08-2010.]
Geldend van 09-10-2008 t/m 20-08-2010

Besluit tot instelling van de Directie Strategie, Kennis en Innovatie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Instellingsbesluit Directie Strategie, Kennis en Innovatie Verkeer en Waterstaat)

Artikel 2

[Vervallen per 21-08-2010]

De Directie Strategie, Kennis en Innovatie heeft de volgende taken:

  • a. in verbondenheid richting geven aan het strategie-, kennis-, en innovatiebeleid van Verkeer en Waterstaat;

  • b. vanuit Verkeer en Waterstaat optiek mede vormgeven aan het rijksbrede strategie-, kennis-, en innovatiebeleid in de fysieke hoek;

  • c. bevorderen van maatschappelijk relevant, kennisgedreven en innovatiegericht werken in de kenniswereld en het bedrijfsleven op het gebied van mobiliteit en water.

Artikel 3

[Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2008.

Artikel 4

[Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Directie Strategie, Kennis en Innovatie Verkeer en Waterstaat.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina