Besluit PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2008

Geldend van 07-09-2008 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw d.d. 1 juli 2008, houdende vaststelling van het tarief van de heffing inzake export van groenten en fruit naar Japan en Taiwan (Besluit PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2008)

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op artikel 4 van de Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2008;

gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 2 april 2008;

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2008.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 1 juli 2008

A. Bruggeman

vice-voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina