Besluit vaststelling indieningsdatum aanvragen Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 27-09-2008 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 september 2008, nr. WJZ/8092787, houdende vaststelling indieningsdatum aanvragen op grond van de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 15 van de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Aanvragen om subsidie op grond van de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw worden uiterlijk op 31 oktober 2009 ingediend.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 september 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina