Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Buinerveen en Stadskanaal 2008

[Regeling vervallen per 05-06-2009.]
Geldend van 07-05-2009 t/m 04-06-2009

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 september 2008, nr. TRCJZ/2008/11, houdende een vervoersverbod voor bijen in Buinerveen en Stadskanaal

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-06-2009]

Het is verboden bijen te vervoeren binnen en vanuit het gebied dat als volgt wordt begrensd:

 • 1. H.J. Kniggestraat volgend in noordelijke richting overgaand in Scheepswerfstraat.

 • 2. Scheepswerfstraat volgend in noordelijke richting tot aan Noorderdiep.

 • 3. Noorderdiep volgend in noordoostelijke richting overgaand in de Pekelderstraat overgaand in H.B. Hulsmanstraat.

 • 4. H.B. Hulsmanstraat volgend in noordoostelijke richting over het kanaal tot aan Wildeplaats.

 • 5. Wildeplaats volgend in zuidoostelijke richting tot aan Dwarsdiep.

 • 6. Dwarsdiep volgend in noordoostelijke richting overgaand in Nieuwe Zuideraanleg.

 • 7. Nieuwe Zuideraanleg volgend in noordoostelijke richting tot aan Provincialeweg (N366).

 • 8. Provincialeweg (N366) volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Beumeesweg (N365).

 • 9. Beumeesweg (N365) volgend in oostelijk richting tot aan de Veenhofsweg.

 • 10. Veenhofsweg volgend in zuidoostelijke richting overgaand in de Dwarsstukkenweg.

 • 11. Dwarsstukkenweg in zuidoostelijke richting volgend tot aan de Veenhuizenweg.

 • 12. Veenhuizenweg volgend in noordoostelijke richting tot aan Veenhuizen (N974).

 • 13. Veenhuizen (N974) volgend in noordoostelijke richtingovergaand in Hardingstraat tot aan Valgweg.

 • 14. Valgweg volgend in oostelijke richting tot aan Scholtweg.

 • 15. Scholtweg volgend in zuidoostelijke richting overgaand in Vledderhuizen.

 • 16. Vledderhuizen volgend in zuidoostelijke overgaand in Vosseberg.

 • 17. Vosseberg volgend in zuidoostelijke richting volgend tot aan de Ontsluitingsweg.

 • 18. Ontsluitingsweg volgend in zuidwestelijke richting tot aan Bovensteveenweg.

 • 19. Bovensteveenweg volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Musselweg.

 • 20. Musselweg volgend in zuidelijke richting tot aan de lindelaan.

 • 21. Lindelaan volgend in zuidwestelijke richting tot aan Ondersteveenweg.

 • 22. Ondersteveenweg volgend in noordwestelijke richting volgen tot aan 2e Oomsberg.

 • 23. 2e Oomsberg volgend in zuidoostelijke richting overgaand in de Exloërweg.

 • 24. Exloërweg in zuidoostelijke richting volgend tot aan Stadswijk.

 • 25. Stadswijk volgend in noordwestelijke overgaand in Spoorsingel volgend tot aan Cereskade.

 • 26. Cereskade volgend in zuidwestelijke richting overgaand in Glaslaan tot aan Industrieweg.

 • 27. Industrieweg volgend in noordwestelijke richting overgaand in Dwarsdiep tot aan Provincialeweg (N374).

 • 28. Provincialeweg (N374) volgend in zuidwestelijke richting tot aan Drentse Mondenweg (N379).

 • 29. Drentse Mondenweg (N379) volgend in noordwestelijke richting tot aan Zuiderdiep.

 • 30. Zuiderdiep volgend in noordoostelijke overgaand in Noorderdiep volgend tot aan Zesdelaan.

 • 31. Zesdelaan volgend noordwestelijke richting tot aan Vrijdomstreekje.

 • 32. Vrijdomstreekje volgend in zuidwestelijke richting tot aan Paterslaan.

 • 33. Paterslaan volgend in noordwestelijke richting volgend tot aan I.R. van Veelenweg (N378).

 • 34. I.R. van Veelenweg (N378) volgend in noordoostelijke richting overgaand in Gasselterstraat tot aan Semsstraat.

 • 35. Semsstraat volgend in Noordwestelijke richting overgaand in H.J. Kniggestraat.

Artikel 2

[Vervallen per 05-06-2009]

De regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Buinerveen en Stadskanaal 2008.

Artikel 3

[Vervallen per 05-06-2009]

Deze regeling wordt aan de media bekendgemaakt en treedt op 11 september 2008, om 18.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 september 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
overeenkomstig het door de Minister genomen besluit:
de

Directeur-Generaal

,

J.P. Hoogeveen

Terug naar begin van de pagina