Besluit uitvoering Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 31-08-2008 t/m 31-12-2014

Besluit van het Productschap Vee en Vlees van 11 juni 2008 ter uitvoering van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 (Besluit uitvoering Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008)

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

In het vastgestelde bestrijdingsplan, zoals bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008, worden de verschillende bestrijdingsmaatregelen beschreven, waaronder de maatregelen die de voorzitter oplegt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit uitvoering Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 11 juni 2008

J.J. Ramekers

Voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina