Besluit monitoring Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 08-11-2009 t/m 31-12-2014

Besluit van het Productschap Vee en Vlees van 11 juni 2008 ter vaststelling van het aantal bloedmonsters inzake de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 (Besluit monitoring Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Het aantal per periode van 4 maanden, te weten januari tot en met april, mei tot en met augustus, en september tot en met december, te bemonsteren varkens is afhankelijk van het per periode totale aantal gehouden varkens en wordt als volgt bepaald:

Totaal aantal op het bedrijf per periode aanwezige varkens:

Aantal te bemonsteren varkens ten behoeve van onderzoek naar de Ziekte van Aujeszky:

0 t/m 30

0

Meer dan 30

3

De bloedmonsters worden genomen van varkens met een gewicht van ten minste 25 kilogram, of indien deze er niet zijn, van de zwaarste varkens.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 11 juni 2008

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina