Vergoedingenregeling VROM-raad

[Regeling vervallen per 23-06-2012.]
Geldend van 11-09-2008 t/m 22-06-2012

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 september 2008, nr. BJZ2008083024, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende vaststelling van de vergoedingen van de voorzitter en overige leden van de Raad voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Vergoedingenregeling VROM-raad)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-06-2012]

De voorzitter van de Raad voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,40.

Artikel 2

[Vervallen per 23-06-2012]

De overige leden van de Raad voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal van de overige leden wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,20.

Artikel 3

[Vervallen per 23-06-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 23-06-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling VROM-raad.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 september 2008

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina