Besluit toepassing Besluit beleidsregels Bestuurskamer door Toezichtkamer

[Regeling vervallen per 27-03-2011.]
Geldend van 24-08-2008 t/m 26-03-2011

Besluit van de Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad van 15 augustus 2008, houdende het van overeenkomstige toepassing verklaren van de beleidsregels van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad (Besluit toepassing Besluit beleidsregels Bestuurskamer door Toezichtkamer)

Artikel 1

[Vervallen per 27-03-2011]

Het Besluit beleidsregels Bestuurskamer is van overeenkomstige toepassing op de uitoefening door de Toezichtkamer van haar taken zoals genoemd in de Instellingsverordening Bestuurskamer 2008.

Artikel 2

[Vervallen per 27-03-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dag waarop de Toezichtkamer is ingesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 27-03-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit toepassing Besluit beleidsregels Bestuurskamer door Toezichtkamer.

Den Haag, 15 augustus 2008

J.A. Kamps

voorzitter

D. Haenen

secretaris

Terug naar begin van de pagina