Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2011.]
Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2009

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2009 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende premies en parameters vastgesteld:

Gemiddelde premieplichtig loon

28.200

Grens grote/kleine werkgever

705.000

Gemiddelde percentage

0,49%

Maximumpremie grote werkgevers

1,96%

Maximumpremie kleine werkgevers

1,47%

Minimumpremie kleine werkgevers

0,27%

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage

0,71%

Rekenpercentage

0,47%

Correctiefactor werkgeversrisico

0,69

Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever

 

1 jaar bekend

5,00

2 jaar bekend

2,50

3 jaar bekend

1,66

4 jaar bekend

1,25

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 12 augustus 2008

Voorzitter Raad van bestuur

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina