Wijzigingsregeling Subsidieregeling Point One Boegbeeld-module 2007 van de Experimentele [...] (wijziging technologische gebieden, enz.)

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 04-09-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 21 augustus 2008, nr. WJZ / 8115655, tot wijziging van de Subsidieregeling Point One Boegbeeld – module 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling Point One Boegbeeld – module 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

Op aanvragen om subsidie, die voor 25 juli 2008 zijn ingediend en op subsidies die voor 25 juli 2008 zijn verstrekt, blijft de Subsidieregeling Point One Boegbeeld – module 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten van toepassing, zoals die onmiddellijk vóór dat tijdstip luidde.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25 juli 2008.

Den Haag, 21 augustus 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina