Wijzigingsregeling Subsidieregeling publieke gezondheid voor het jaar 2009

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geldend van 03-09-2008 t/m 30-09-2012

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 augustus 2008, nr. PG/ZP 2.871.968, houdende wijziging van de Subsidieregeling publieke gezondheid ten behoeve van het jaar 2009

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-10-2012]

Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend of vastgesteld op basis van de Subsidieregeling publieke gezondheid is de Subsidieregeling publieke gezondheid van toepassing zoals die luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling, met dien verstande dat:

Artikel III

[Vervallen per 01-10-2012]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina