Ontwerp Plan van Scholen 2009–2010–2011

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 01-10-2008 t/m 22-01-2014

Ontwerp Plan van Scholen 2009–2010–2011

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel III, eerste lid, van de wet van 11 juli 2008 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen (Stb. 2008, 296);

Na overleg met de daarvoor in aanmerking komende organisaties, met inachtneming van de vóór 1 januari 2008 ingediende aanvragen;

Besluit:

[Vervallen per 23-01-2014]

vast te stellen het aan deze beschikking gehechte Ontwerp Plan van Scholen 2009–2010–2011;

te bepalen dat het aan het Ontwerp Plan toegevoegde overzicht van de verzoeken die niet zijn ingewilligd en de motivering daarvan, ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage

[Vervallen per 23-01-2014]

Ontwerp Plan van Scholen 2009–2010–2011

Volg

nr.

Onderwijssoort

Onderdeel van school/

Scholengem.(*)

Plaats van vestiging

Rechtspersoon

Richting

Stichtings-

norm

Jaartal

Bijzonderheden

01

Transport en logistiek

Lyceum/havo/mavo

vbo/lwoo/pro

Gouda

Stichting voor Prot.Chr.VO in Gouda e.o.

PC

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement.

02

Transport en logistiek

Lyceum/havo/mavo

vbo/lwoo

Zevenaar

Stichting Quadraam

PC/RK

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement.

03

Installatietechniek

Atheneum/havo/mavo

Vbo/lwoo

Den Bosch

Ver. Ons Middelbaar Onderwijs

AB/RK

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement.

04

Installatietechniek

Lyceum/havo/mavo/

vbo/lwoo

Eibergen

Stichting Het Assink Lyceum

RK

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement.

05

Installatietechniek

Lyceum/havo/mavo/

vbo/lwoo/pro

Helmond

Ver. Ons Middelbaar Onderwijs

RK

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

06

Installatietechniek

Lyceum/havo/mavo

vbo/lwoo/pro

Deurne

Ver. Ons Middelbaar Onderwijs

RK

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

07

Installatietechniek

Atheneum/havo/mavovbo/lwoo

Wolvega

St. SVO Wolvega/Steenwijk

AB/RK

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

08

Installatietechniek

Lyceum/havo/mavo/

vbo/lwoo

Weert

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

RK

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

09

Installatietechniek

Havo/mavo/vbo/pro/lwoo

Weert

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

RK

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

10

Handel en Verkoop

Ath/havo/mavo/vbo/lwoo/pro

Middelharnis

Vereniging Stichting en Instandhouding Christelijk VO

PC

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

11

Consumptief

mavo/vbo/lwoo

Den Bosch

RK Stichting Hervion College

RK

160

2009

Goedkeuring i.h.k. van een Regionaal Arrangement

(*) Aangegeven is de samenstelling van de scholengemeenschap die ontstaat bij bekostiging van de gevraagde school of afdeling.

Terug naar begin van de pagina