Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

[Regeling vervalt per 01-01-2034.]
Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 21-12-2021.
Geldend van 21-12-2021 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen IOW
Wet IOW
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0024394
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit IOW
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 3. Beleidsregel Boete werknemer 2010
 4. Beleidsregel boete werknemer 2017
 5. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
 6. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
 7. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 8. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 9. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 10. Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012
 11. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 12. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 13. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 14. Regeling terugvordering geringe bedragen
 15. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
 16. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 17. Remigratiebesluit
 18. Scholingsregeling WW
 19. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 20. Vakantieregeling WW en IOW

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit IOW
  Artikel: X
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:1, 2:11, 2:4, 4:1
 3. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 4. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17i
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 45
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 7. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 9. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  Artikel: 1
 11. Besluit SUWI
  Artikel: 4.2
 12. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 13. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 14. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 1
 15. Besluit regels samenloop toeslagen ex artikel 16 Toeslagenwet
  Artikel: 3
 16. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 11
 17. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 18. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 19. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 20. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XXXI
 21. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1, 3, 6
 22. Participatiewet
  Artikelen: 6, 10b, 53, 60a
 23. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 5.29a, 5.29b
 24. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 25. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikelen: 1, 4
 26. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 6f
 27. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XI
 28. Reïntegratieregeling
  Artikelen: 4, 12a
 29. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
 30. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 14g
 31. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 32. Vakantieregeling WW en IOW
  Artikelen: 2, 3
 33. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XI
 34. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: XVI
 35. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XV
 36. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XXI
 37. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XIX
 38. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XIX
 39. Verzamelwet SZW 2022
  Artikel: XIX
 40. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 41. Werkloosheidswet
  Artikel: 27g
 42. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 54
 43. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:66, 3:43, 5.8.20, 46
 44. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: XVIII
 45. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 46. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 47. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: VIII
 48. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29g
 49. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 30, 30a, 82a
 50. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 2.2
 51. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: XVI
 52. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 96
 53. Wet werk en zekerheid
  Hoofdstuk: 2
 54. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: X
 55. Ziektewet
  Artikelen: 45g, 46

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 21-12-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35174
Aanhangig 36506
Wijziging 09-12-2022
samen met
27-03-2019
Stb. 2022, 509
samen met
Stb. 2019, 144
01-01-2034 Intrekking-regeling 19-06-2008 Stb. 2008, 340 30819 11-12-2019
samen met
29-11-2017
samen met
14-06-2014
samen met
19-06-2013
samen met
19-06-2008
Stb. 2019, 481
samen met
Stb. 2017, 484
samen met
Stb. 2014, 216
samen met
Stb. 2013, 236
samen met
Stb. 2008, 340
Wijziging 19-06-2008 Stb. 2008, 340 30819 11-12-2019
samen met
29-11-2017
samen met
14-06-2014
samen met
19-06-2013
samen met
19-06-2008
Stb. 2019, 481
samen met
Stb. 2017, 484
samen met
Stb. 2014, 216
samen met
Stb. 2013, 236
samen met
Stb. 2008, 340
Wijziging 12-05-2023 Stb. 2023, 168 35335 27-06-2023 Stb. 2023, 247
Wijziging 24-05-2023 Stb. 2023, 202 35936 25-09-2023 Stb. 2023, 307
t/m 15-11-2021 1) Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 110 34628 30-11-2020 Stb. 2020, 499
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 481 35294 11-12-2019 Stb. 2019, 482
Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 185 35093 25-11-2019 Stb. 2019, 452
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
t/m 01-10-2017 2) , t/m 01-01-2016 3) Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 16-01-2017 Stb. 2017, 78 34577 22-09-2017 Stb. 2017, 354
Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 224 33065 04-06-2012 Stb. 2012, 251
Wijziging 23-08-2016 Stb. 2016, 318 34396 27-10-2016 Stb. 2016, 421
t/m 01-01-2015 4) Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 269 33801 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
t/m 01-07-2011 5) Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 25-11-2013 Stb. 2013, 497
t/m 01-01-2013 6) Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 462 33207 11-10-2012 Stb. 2012, 498
Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45
Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 224
rectificatie in
Stb. 2012, 224
33065 04-06-2012 Stb. 2012, 251
Wijziging 08-12-2011 Stb. 2012, 2 32846 08-03-2012 Stb. 2012, 109
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 645 32701 22-12-2011 Stb. 2011, 645
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 16-12-2010 Stb. 2010, 838
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 868
t/m 01-12-2009 7) Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 840 32435 23-12-2010 Stb. 2010, 877
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 596 32037 23-12-2009 Stb. 2009, 623
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
Nieuwe-regeling 19-06-2008 Stb. 2008, 340 30819 18-08-2008 Stb. 2008, 341
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 390 31893 04-09-2009 Stb. 2009, 391
Wijziging 04-12-2008 Stb. 2008, 510 31586 18-08-2008 Stb. 2008, 341

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 35a1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 122)
 3. Heeft betrekking op Artikel 3a3)
 4. Heeft betrekking op Artikel 304)
 5. Heeft betrekking op Artikel 3 , Artikel 3a5)
 6. Heeft betrekking op Artikel 24a6)
 7. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 4 , Artikel 10 , Artikel 297)
Naar boven