Regeling aanwijzing nationale referentienummers normen pleziervaartuigen

[Regeling vervallen per 30-04-2009.]
Geldend van 27-08-2008 t/m 29-04-2009

Regeling aanwijzing nationale referentienummers normen pleziervaartuigen

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5 van richtlijn nr. 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten met betrekking tot pleziervaartuigen (PbEG L 164) en artikel 4, eerste lid, van de Wet pleziervaartuigen;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 30-04-2009]

De Aanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Aanwijzing wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Bijlage

[Vervallen per 30-04-2009]

A. Referentienummer Nederlandse norm

B. Referentienummer geharmoniseerde norm

C. Titel geharmoniseerde norm

D. Vervangen norm

E. Eerste publicatie in Publicatieblad Europese Gemeenschappen (PbEG)

NEN-EN ISO 6185-1:2001

EN ISO 6185-1:2001

Opblaasbare boten – Deel 1: boten met een maximaal motorvermogen van 4,5 kW (ISO 6185-1:2001

 

PbEG 2002 C 91

NEN-EN ISO 6185-2:2001

EN ISO 6185-2:2001

Opblaasbare boten – Deel 2: boten met een maximaal motorvermogen van 4,5 kW tot en met 15 kW (ISO 6185-2:2001)

 

PbEG 2002 C 91

NEN-EN ISO 6185-3:2001

EN ISO 6185-3:2001

Pleziervaartuigen – Opblaasbare boten met een totale lengte kleinder dan 8 m met een minimaal drijfvermogen van 1800 N – Deel 3: Maximaal motorvermogen van 15 kW en groter (ISO 6185-3:2001)

 

PbEG 2002 C 91

NEN-EN ISO 7840:2004

EN ISO 7840:2004

Kleine vaartuigen – Brandbestendige brandstofslangen (ISO 7840:2004)

 

PbEG 2005 C5

NEN-EN ISO 8099:2000

EN ISO 8099:2000

Pleziervaartuigen – Retentiesystemen voor toiletafval (ISO 8099:2000)

 

PbEG 2001 C 138

NEN-EN ISO 8469:2006 en

EN ISO 8469:2006

Kleine vaartuigen – Niet-brandbestendige brandstofslangen (ISO 8469:2006)

EN ISO 8469:1995

PbEG 2006 C 301

NEN-EN ISO 8665:2006 en

EN ISO 8665:2006

Pleziervaartuigen – Zuigermotoren met inwendige verbranding voor scheepsvoortstuwing – Meting en opgave van het vermogen (ISO 8665:2006)

EN ISO 8665:1995

PbEG 2006 C 223

NEN-EN ISO 8666:2002 en

EN ISO 8666:2002

Kleine vaartuigen – Hoofdgegevens 9ISO 8666:2002)

 

PbEG 2003 C 118

NEN-EN ISO 8847:2004 en

EN ISO 8847:2004

Kleine vaartuigen – Stuurinrichting – Kabel- en katrolsystemen (ISO 8847:2004)

 

PbEG 2005 C5

 

EN ISO 8847:2004/AC:2005

   

PbEG 2006 C 61

NEN-EN ISO 8849:2003 en

EN ISO 8849:2003

Kleine vaartuigen – Elektrisch aangedreven lenspompen met gelijkstroom (ISO 8849:2003)

 

PbEG 2005 C5

NEN-EN ISO 9093-1:1998 en

EN ISO 9093-1:1997

Pleziervaartuigen – Buitenboordkranen en rompdoorvoeren – Deel 1: Delen van metaal (ISO 9093-1:1994)

 

PbEG 2001 C 138

NEN-EN ISO 9093-2:2002 en

EN ISO 9093-2:2002

Pleziervaartuigen – Buitenboordkranen en rompdoorvoeren – Deel 2: niet-metalen delen (ISO 9093-2:2002)

 

PbEG 2003 C 80

NEN-EN ISO 9094-1:2003 en

EN ISO 9094-1:2003

Kleine vaartuigen – Brandbescherming – Deel 1: Vaartuigen met een romplengte tot en met 15 m (ISO 9094-1:2003)

 

PbEG 2003 C 163

NEN-EN ISO 9094-2:2003 en

EN ISO 9094-2:2002

Kleine vaartuigen – Brandbescherming – Deel 2: Vaartuigen met een romplengte tot en met 15 m (ISO 9094-2:2002)

 

PbEG 2003 C 118

NEN-EN ISO 9097:1995 en

EN ISO 9097:1994

Pleziervaartuigen – Elektrische ventilatoren (ISO 9097:1991)

 

PbEG 1998 C 59

NEN-EN ISO 9097:1995/A1:2000

EN ISO 9097:1994/A1:2000

   

PbEG 2001 C 138

NEN-EN ISO 10087:2006 en

EN ISO 10087:2006

Pleziervaartuigen – Vaartuig-identificatie – Coderingssysteem (ISO 10087 :2006)

EN ISO 10087:1996

PbEG 2006 C 113

NEN-EN ISO 10088:2001 en

EN ISO 10088:2001

Pleziervaartuigen – Vast ingebouwde brandstofsystemen en brandstoftanks (ISO 10088:2001)

 

PbEG 2002 C 91

NEN-EN ISO 10133:2001 en

EN ISO 10133:2000

Pleziervaartuigen – Elektrische systemen – Gelijkstroominstallaties met extra lage spanning (ISO 10133:2000)

 

PbEG 2002 C 59

NEN-EN ISO 10239:2008 en

EN ISO 10239:2008

Pleziervaartuigen – Systemen voor vloeibaar petroleumgas (LPG) (ISO 10239:2008)

EN ISO 10239:2000

PbEG 2008 C 109

NEN-EN ISO 10240:2004 en

EN ISO 10240:2004

Kleine vaartuigen – Eigenaarshandleiding (ISO 10240:2004)

EN ISO 10240:1996

PbEG 2005 C 107

NEN-EN ISO 10592:1995 en

EN ISO 10592:1995

Pleziervaartuigen – Hydraulische stuursystemen (ISO 10592:1994)

 

PbEG 1998 C 59

NEN-EN ISO 10592:1995/A1:2000 en

EN ISO 10592:1995/A1:2000

   

PbEG 2001 C 138

NEN-EN ISO 11105 :1998 en

En

NEN-EN ISO 11105:1998 nl

EN ISO 11105 :1997

Pleziervaartuigen – Ventilatie van ruimten met een benzine motor of een benzinetank (ISO 11105 :1997)

 

PbEG 1997 C 384

NEN-EN ISO 11192:2005 en

EN ISO 11192:2005

Kleine vaartuigen – Grafische symbolen (ISO 11192:2005)

 

PbEG 2006 C 61

NEN-EN ISO 11547:1995 en

En

NEN-EN ISO 11547:1995 nl

EN ISO 11547:1995

Pleziervaartuigen – Bescherming tegen het starten bij ingeschakelde versnelling (ISO 11547:1994)

 

PbEG 1997 C 384

NEN-EN ISO 111547:1995/A1:2000 en

EN ISO 111547:1995/A1:2000

   

PbEG 2001 C 138

NEN-EN ISO 11591:2001 en

EN ISO 11591:2000

Pleziervaartuigen met voortstuwing door een motor – Zichtveld vanaf de stuurstand (ISO 11591:2000)

 

PbEG 2002 C 59

NEN-EN ISO 11592:2001 en

EN ISO 11592:2001

Pleziervaartuigen – Bepaling van het maximale voortstuwingsvermogen (ISO 11592:2001)

 

PbEG 2002 C 59

NEN-EN ISO 11812:2002 en

EN ISO 11812:2001

Pleziervaartuigen – Waterdichte en snel zelflozende kuipen (ISO 11812:2001)

 

PbEG 2002 C 91

NEN-EN ISO 12215-1:2000 en

EN ISO 12215-1:2000

Pleziervaartuigen – Rompconstructie en verbanddelen – Deel 1: Materialen: Onder warmte uithardende harsen, glasvezelversterking, referentielaminaat (ISO 12215-1:2000)

 

PbEG 2001 C 138

NEN-EN ISO 12215-2:2002 en

EN ISO 12215-2:2002

Pleziervaartuigen – Rompconstructie en verbanddelen – Deel 2: Materialen: Kernmaterialen voor sandwichconstructies, ingesloten materialen (ISO 12215-2:2002)

 

PbEG 2002 C 235

NEN-EN ISO 12215-3:2002 en

EN ISO 12215-3:2002

Kleine vaartuigen – Rompconstructie en verbanddelen- Deel 3: Materialen: Staal, aluminiumlegeringen, hout, overige materialen (ISO 12215-3:2002)

 

PbEG 2002 C 235

NEN-EN ISO 12215-4:2002 en

EN ISO 12215-4:2002

Kleine vaartuigen – Rompconstructie en verbanddelen- Deel 4: Werkplaats en productie (ISO 12215-4:2002)

 

PbEG 2002 C 235

NEN-EN ISO 12216:2002 en

EN ISO 12216:2002

Kleine vaartuigen – Ramen, patrijspoorten, luiken, poortdeksels en deuren – Sterkte- en waterdichtheidseisen (ISO 12216:2002)

 

PbEG 2002 C 318

NEN-EN ISO 12217-1:2002 en

EN ISO 12217-1:2002

Kleine vaartuigen – Beoordeling en classificatie van stabiliteit en drijfvermogen – Deel 1: Boten anders dan zeilboten met een romplengte groter dan of gelijk aan 6 m (ISO 12217-1:2002)

 

PbEG 2002 C 235

NEN-EN ISO 12217-2:2002 en

EN ISO 12217-2:2002

Kleine vaartuigen – Beoordeling en classificatie van stabiliteit en drijfvermogen – Deel 2: Zeilboten met een romplengte groter dan of gelijk aan 6 m (ISO 12217-2:2002)

 

PbEG 2002 C 235

NEN-EN ISO 12217-3:2002 en

EN ISO 12217-3:2002

Kleine vaartuigen – Beoordeling en classificatie van stabiliteit en drijfvermogen- Deel 3: Boten met een romplengte minder dan 6 m (ISO 12217-3:2002)

 

PbEG 2002 C 235

NEN-EN ISO 13297:2001 en

EN ISO 13297:2000

Pleziervaartuigen – Elektrische systemen – Wisselstroominstallaties (ISO 13297:2000)

 

PbEG 2002 C 59

NEN-EN ISO 13590:2004 en

EN ISO 13590:2003

Kleine vaartuigen – Waterscooters – Eisen voor de constructie en de systeeminstallatie (ISO 13297:2000)

 

PbEG 2005 C 107

NEN-EN ISO 13590:2004/C1:2005 en

EN ISO 13590:2003/AC:2004

   

PbEG 2005 C 107

NEN-EN ISO 13929:2001 en

EN ISO 13929:2001

Pleziervaartuigen- Besturingssystemen – Besturing met tandheugelsysteeem (ISO 13929:2001)

 

PbEG 2002 C 59

NEN-EN ISO 14509:2000 en

EN ISO 14509:2000

Pleziervaartuigen – Meting van luchtgeluid uitgestraald door pleziervaartuigen met motoraandrijving (ISO 14509:2000)

 

PbEG 2005 C 107

NEN-EN ISO 14509:2000/A1:2004 en

EN ISO 14509:2000/A1:2004

   

PbEG 2007 C 165

NEN-EN ISO 14509-2:2006 en

EN ISO 14509-2:2006

Pleziervaartuigen – Luchtgeluid uitgestraald door pleziervaartuigen met motoraandrijving – Deel 2 : Geluidsbepaling door gebruik van referentievaartuigen (ISO 14509-2:2006)

 

PbEG 2007 C 165

NEN-EN ISO 14895:2003 en

EN ISO 14895:2003

Kleine vaartuigen – Kooktoestellen voor vloeibaren brandstoffen (ISO 14895:2000)

 

PbEG 2003 C 261

NEN-EN ISO 14945:2004 en

EN ISO 14945:2004

Kleine vaartuigen – Plaatje van de bouwer (ISO 14945:2004)

 

PbEG 2005 C 5

NEN-EN ISO 14945:2004/C11 en, fr, de

EN ISO 14945:2004/AC:2005

   

PbEG 2006 C 61

NEN-EN ISO 15083:2003 en

EN ISO 15083:2003

Kleine vaartuigen – Lenspompsysteem (ISO 15083:2003)

 

PbEG 2003 C 261

NEN-EN ISO 15084:2003 en

EN ISO 15084:2003

Kleine vaartuigen – Ankeren, meren en slepen – Sterke punten (ISO 15084:2003)

 

PbEG 2003 C 163

NEN-EN ISO 15085:2003 en

EN ISO 15085:2003

Kleine vaartuigen – Preventie van ‘man overboord’ en berging (ISO 15085:2003)

 

PbEG 2003 C 261

NEN-EN ISO 15584:2001 en

EN ISO 15584:2001

Pleziervaartuigen – Binnenboord benzinemotoren – Op de motor gemonteerde onderdelen van het brandstof- en elektrisch systeem (ISO 15584:2001)

 

PbEG 2002 C 59

NEN-EN ISO 15652:2005 en

EN ISO 15652:2005

Kleine vaartuigen – Afstandbesturingssystemen voor boten met waterstraalaandrijving (ISO 15652:2003)

 

PbEG 2005 C 219

NEN-EN ISO 16147:2002 en

EN ISO 16147:2002

Kleine vaartuigen- Binnenboord dieselmotoren – Op de motor gemonteerde onderdelen van het brandstof- en elektrisch systeem (ISO 16147:2002)

 

PbEG 2003 C 80

NEN-EN ISO 21487:2007 en

EN ISO 21487:2006

Kleine vaartuigen – Vast ingebouwde benzine- en dieselbrandstoftanks (ISO 21487:2006)

 

PbEG 2007 C 165

NEN-ISO 28846:1993 en

EN 28846:1993

Pleziervaartuigen – Elektrische apparatuur- Bescherming tegen ontbranding van omringende brandbare gassen (ISO 8846:1990)

 

PbEG 1995 C 255

NEN-EN 28846:1993/A1:2000 en

EN 28846:1993/A1:2000

   

PbEG 2001 C 138

NEN-EN 28848:1993 en

NEN-EN 28848:1993 nl

EN 28848:1993

Pleziervaartuigen – Afstandbesturingssytemen (ISO 8848:1990)

 

PbEG 1995 C 255

NEN-EN 28848:1993/A1:2000 en

EN 28848:1993/A1:2000

   

PbEG 2001 C 138

NEN-ISO 29775:1993 en

EN 29775:1993

Pleziervaartuigen – Afstandbesturingssytemen voor enkelvoudige buitenboordmotoren met een vermogen van 15 kW tot 40 kW (ISO 9775:1990)

 

PbEG 1995 C 255

NEN-EN-ISO 29775:1993/A1:2000 en

EN 29775:1993/A1:2000

   

PbEG 2001 C 138

Terug naar begin van de pagina