Beleidsregel voorlopige kentekenbewijzen zelfbalancerende bromfietsen

[Regeling vervallen per 18-04-2014.]
Geldend van 01-09-2008 t/m 17-04-2014

Beleidsregel voorlopige kentekenbewijzen zelfbalancerende bromfietsen

Artikel 1

[Vervallen per 18-04-2014]

  • a. voorlopig kentekenbewijs: kentekenbewijs als bedoeld in artikel 17, zesde lid, van het Kentekenreglement.

  • b. zelfbalancerende bromfiets: een elektrisch aangedreven, zelfbalancerende, tweewielige, eenassige bromfiets met een wielbasis van 0 cm en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h.

Artikel 2

[Vervallen per 18-04-2014]

Aan de eigenaar/houder van een zelfbalancerende bromfiets wordt een voorlopig kentekenbewijs afgegeven indien uit een keuring door de RDW blijkt dat de zelfbalancerende bromfiets voldoet aan de eisen vermeld in de bijlage bij deze beleidsregel en indien is voldaan aan de overige ter zake van de aanvraag van een kentekenbewijs geldende voorwaarden.

Artikel 4

[Vervallen per 18-04-2014]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel voorlopige kentekenbewijzen zelfbalancerende bromfietsen.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Zoetermeer, 5 augustus 2008

De

directie van de Dienst Wegverkeer

Algemeen Directeur

,

J.G. Hakkenberg

Bijlage

[Vervallen per 18-04-2014]

I

[Vervallen per 18-04-2014]

Zelfbalancerende bromfietsen moeten van deugdelijke bouw en inrichting zijn.

II

[Vervallen per 18-04-2014]

1. Zelfbalancerende bromfietsen moeten zijn voorzien van een identificatienummer dat:

  • a. uit ten minste 3 letters of cijfers bestaat, welke minimaal 3 mm hoog zijn; en

  • b. goed leesbaar op een vast voertuigdeel is ingeslagen.

2. De naam van de fabrikant en de handelsbenaming fabrikant (type) moeten zijn vermeld op het voertuig.

III

[Vervallen per 18-04-2014]

1. De afmetingen van zelfbalancerende bromfietsen moeten voldoen aan artikel 5.6.6 van het Voertuigreglement.

2. De toegestane maximummassa van zelfbalancerende bromfietsen is de door de fabrikant opgegeven technisch toegestane maximummassa.

IV

[Vervallen per 18-04-2014]

Fabrieksmatig geproduceerde zelfbalancerende bromfietsen worden geacht aan artikel 3.6.14, eerste lid, van het Voertuigreglement te voldoen, tenzij naar het oordeel van de RDW hierover twijfel bestaat. Niet-fabrieksmatig geproduceerde zelfbalancerende bromfietsen moeten ter zake van alle onderdelen voldoen aan richtlijn 97/24/EG.

V

[Vervallen per 18-04-2014]

1. Het door de elektromotor ontwikkelde vermogen aan de motoras van zelfbalancerende bromfietsen mag niet meer bedragen dan 4 kW.

2. Zelfbalancerende bromfietsen mogen niet zijn voorzien van een voorziening met het kennelijke doel de controle op de maximumconstructiesnelheid te bemoeilijken of te beïnvloeden.

VI

[Vervallen per 18-04-2014]

1. Zelfbalancerende bromfietsen moeten zijn voorzien van luchtbanden.

2. Het draagvermogen van de banden moet voldoende zijn voor de door de fabrikant opgegeven technisch toegestane maximummassa, genoemd in onderdeel III, tweede lid.

VII

[Vervallen per 18-04-2014]

De remvertraging van zelfbalancerende bromfietsen moet tenminste 4,0 m/s2 bedragen.

VIII

[Vervallen per 18-04-2014]

Zelfbalancerende bromfietsen moeten zijn voorzien van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters voor:

  • a. het aan- en uitschakelen van de elektromotor;

  • b. het regelen van de snelheid van het voertuig naar 6 km/h en naar een snelheid kleiner of gelijk aan 25 km/h;

  • c. de aanduiding omtrent de ladingsconditie van de tractiebatterijen;

  • d. de aan- en uitindicator van de elektrische installatie.

IX

[Vervallen per 18-04-2014]

1. Op zelfbalancerende bromfietsen mag aan de buitenzijde geen enkel puntig, scherp of uitstekend deel aanwezig zijn met een zodanige vorm, afmeting, richting of hardheid dat de kans op lichamelijk letsel wordt vergroot voor een persoon die bij een ongeval tegen het voertuig stoot of daardoor wordt geraakt.

2. De banden mogen niet kunnen aanlopen.

X

[Vervallen per 18-04-2014]

Zelfbalancerende bromfietsen moeten plaats bieden voor de montage van een kentekenplaat aan de achterzijde en binnen de contouren van het voertuig.

XI

[Vervallen per 18-04-2014]

Zelfbalancerende bromfietsen moeten zijn voorzien van:

  • a. rode opvallende retroreflecterende lijnmarkering of één rode retroreflector, aangebracht aan de achterzijde op een hoogte van minimaal 15 cm en maximaal 90 cm;

  • b. witte of gele opvallende retroreflecterende markering of één of twee ambergele zijretroreflectoren, aangebracht aan de buitenzijde van de wielen.

XII

[Vervallen per 18-04-2014]

Zelfbalancerende bromfietsen moeten zijn voorzien van een deugdelijk bevestigde en goed werkende geluidssignaalinrichting.

Terug naar begin van de pagina