Uitvoeringsbesluit bij artikel 3, vierde lid, van de Verordening handelsnormen visserijproducten 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 26-07-2008 t/m 31-12-2013

Besluit van de voorzitter van het Productschap Vis van 12 oktober 2006, houdende de vaststelling van het overzicht met de grootte-indeling van visserijproducten (Uitvoeringsbesluit bij artikel 3, vierde lid, van de Verordening handelsnormen visserijproducten 2006)

De voorzitter van het Productschap Vis;

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Verordening handelsnormen visserijproducten 2006;

Besluit, namens het bestuur van het Productschap Vis:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

Een partij is ingedeeld in grootteklassen als de indeling is geschied overeenkomstig de bijlage van dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als ‘Uitvoeringsbesluit bij artikel 3, vierde lid, van de Verordening handelsnormen visserijproducten 2006’.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van de Verordening handelsnormen visserijproducten 2006.

Rijswijk, 12 oktober 2006

B.J. Odink

voorzitter

Bijlage bij artikel 1 van bet Uitvoeringsbesluit bij artikel 3, vierde lid, van de Verordening handelsnormen visserijproducten 2006

[Vervallen per 01-01-2014]

Overzicht grootte-indeling op basis gewicht of stukstal met verwijzing naar overeenkomende lengte (bij van toepassing zijnde aanbiedingsvorm)

 

Grootte indeling

           

Soort-visserijproduct

 

gewicht

aantal

Afmeting

 
 

Maat

Kg / Vis

per kg

lengte per stuk

pantser/schelp

Tong (Solea spp.)

1

0,5 of meer

 

38 cm en groter

 

2

van 0,35 tot 0,5

 

33 tot 38 cm

 

3

van 0,25 tot 0,35

 

30 tot 33 cm

 

4

van 0,2 tot 0,25

 

27 tot 30 cm

 

5

van 0,12 tot 0,2

 

24 tot 27 cm

 
           

Schar (Limanda limanda)

1

0,25 of meer

 

30 cm en groter

 

2

van 0,13 tot 0,25

 

23 tot 30 cm

 
           

Bot (Platichthys Flesus)

1

meer dan 0,3

 

31 cm en groter

 

2

van 0,2 t/m 0,3

 

25 cm tot 30 cm

 
           

Tongschar (Microstomus kitt)

1

0,6 of meer

 

37 cm en groter

 

2

0,35 tot 0,6

 

31 tot 37 cm

 

3

0,18 tot 0,35

 

25 tot 31 cm

 
           

Witte tonijn (Thunnus alalunga)

1

4 of meer

     

2

van 1,5 tot 4

     
           

Rode tonijn of blauwvintonijn

(Thunnus thynnus)

1

70 of meer

     

2

50 tot 70

     

3

25 tot 50

     

4

10 tot 25

     

5

6,4 tot 10

     
           

Grootoogtonijn of patudo

(Thunnus obesus)

1

10 of meer

     

2

3,2 tot 10

     
           

Kabeljauw (Gadus morhua)

1

7 of meer

 

88 cm en groter

 

2

van 4 tot 7

 

72 tot 88 cm

 

3

van 2 tot 4

 

55 tot 72 cm

 

4

van 1 tot 2

 

46 tot 55 cm

 

5

0,3 tot 1

 

35 tot 46 cm

 
           

Koolvis (Pollachius virens)

1

5 of meer

 

88 cm en groter

 

2

van 3 tot 5

 

72 tot 88 cm

 

3

van 1,5 tot 3

 

57 tot 72 cm

 

4

0,3 tot 1,5

 

35 tot 57 cm

 
           

Schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

1

1 of meer

 

49 cm en groter

 

2

van 0,57 tot 1

 

41 tot 49 cm

 

3

van 0,37 tot 0,57

 

33 tot 41 cm

 

4

0, 17 tot 0,37

 

30 tot 33 cm

 
           

Wijting (Merlangius merlangus)

1

0,5 of meer

 

40 cm en groter

 

2

van 0,35 tot 0,5

 

36 tot 40 cm

 

3

van 0,25 tot 0,35

 

32 tot 36 cm

 

4

0,11 tot 0,25

 

27 tot 32 cm

 
           

Schol

(Pleuronectes platessa)

1

0,6 of meer

 

41 cm en groter

 

2

van 0,4 tot 0,6

 

35 tot 41 cm

 

3

van 0,3 tot 0,4

 

31 tot 35 cm

 

4

van 0,15 tot 0,3

 

27 tot 31 cm

 
           

Makreel (Scomber scombrus)

1

0,5 of meer

 

38 cm en groter

 
 

2

van 0,2 tot 0,5

 

30 tot 38 cm

 
 

3

van 0,1 tot 0,2

 

20 tot 30 cm

 

Middellandse Zee

 

van 0,08 tot 0,2

     
           

Spaanse makreel

(Scomber japonicus)

1

0,5 of meer

     

2

van 0,25 tot 0,5

     

3

van 0, 14 tot 0,25

     

4

van 0,05 tot 0,14

     
 

Grootte indeling

           

Soort visserijproduct

 

gewicht

aantal

Afmeting

 
 

Maat

Kg / Vis

per kg

lengte per stuk

pantser/schelp

Haring (Clupea harengus)

1

0,25 of meer

4 of minder

   
 

2

0,125 tot 0,25

5 t/m 8

   
 

3

0,085 tot 0,125

9 t/m 11

   
 

4a

0,05 tot 0,085

12 t/m 20

   

Oostzeeharing: gevangen en

aangevoerd zuid van 59°30' NB

4b

0,036 tot 0,085

12 t/m 27

   

gevangen/aangevoerd noord van 59°30' NB

4c

0,057 tot 0,085

12 t/m 17

   
 

5

0,031 tot 0,057

18 t/m 32

   
 

6

0,023 tot 0,031

33 t/m 43

   

gevangen/aangevoerd wateren

7a

0,023 tot 0,036

28 t/m 44

   

Estland en Letland

7b

0,014 tot 0,023

45 t/m 70

   

gevangen/aangevoerd Golf Riga

8

0,010 tot 0,014

71 t/m 100

   
           

Roodbaars of Noorse schelvis (Sebastes spp.)

1

2 of meer

     

2

0,6 tot 2

     

3

van 0,35 tot 0,6

     
           

Heek (Merluccius merluccius)

1

2,5 of meer

     

2

1,2 tot 2,5

     

3

0,6 tot 1,2

     

4

0,28 tot 0,6

     

5a

0,2 tot 0,28

     

Middellandse Zee

5b

0,15 tot 0,28

     
           

Doornhaai (Squalus acanthias)

1

2,2 of meer

     

2

1 tot 2,2

     

3

0,5 tot 1

     
           

Hondshaai (Scyliorhinus spp.)

1

2 of meer

     

2

1 tot 2

     

3

0,5 tot 1

     
           

Leng (Molva spp.)

1

5 of meer

     

2

3 tot 5

     

3

1,2 tot 3

     
           

Schartong (Lepidorhombus spp.)

1

0,45 of meer

     

2

0,25 tot 0,45

     

3

0,20 tot 0,25

     

4a

0,11 tot 0,20

     

Middellandse Zee

4b

0,05 tot 0,20

     
           

Braam (Brama spp.)

1

0,8 of meer

     

2

0,2 tot 0,8

     
           

Ansjovis (Engraulis spp.)

1

0,033 of meer

30 of minder

   

2

0,020 tot 0,033

31 t/m 50

   

3

0,01 2 tot 0,020

51 t/m 83

   

4

0,008 tot 0,012

84 t/m 125

   
           

Sardines (Sardina pilchardus)

1

0,067 of meer

15 of minder

   

2

0,042 tot 0,067

16 t/m 24

   

3

0,028 tot 0,042

25 t/m 35

   

4a

0,015 tot 0,028

36 t/m 67

   

uit de Middellandse Zee

4b

0,011 tot 0,028

36 t/m 91

   
           

Sprot (Sprattus sprattus)

1

0,004 of meer

≤ 250

   
           

Rog (Raja spp.)

1

5 of meer

     

2

3 tot 5

     
 

3

1 tot 3

     
 

4

0,3 tot 1

     
           

Rog (vleugels)

1

3 of meer

     

2

0,5 tot 3

     
           

Zeebarbeel of mul (Mullus surmuletus en Mullus Barbatus)

1

0,5 of meer

 

33 cm en groter

 

2

0,2 tot 0,5

 

24 tot 33 cm

 

3a

0,04 tot 0,2

 

10 tot 24 cm

 

Middellandse Zee

3b

0,018 tot 0,2

 

tot 10 cm

 
           

Zeekarper (Spondyliosoma cantharus)

1

0,8 of meer

     

2

0,5 tot 0,8

     

3

0,3 tot 0,5

     

4

0, 18 tot 0,3

     
 

Grootte indeling

           

Vissoort

 

gewicht

aantal

Afmeting

 
 

Maat

Kg / Vis

per kg

lengte per stuk

pantser/schelp

Witte koolvis, pollak of vlaswijting

(Pollachius pollachius)

1

 

5 of meer

   

2

 

3 tot 5

   

3

 

1,5 tot 3

   

4

 

0,3 tot 1,5

   
           

Blauwe wijting

(Micromesitius poutassou of Gadus poutassou)

1

 

≤ 7

   

2

 

8 t/m 14

   

3

 

15 t/m 25

   

4

 

26 t/m 30

   
           

Steenbolk (Trisopterus luscus) en dwergbolk (Trisopterus minutus)

1

0,4 of meer

     

2

0,25 tot 0,4

     

3

0,125 tot 0,25

     

4

0,05 tot 0,125

     
           

Bokvis

(Boops boops)

1

 

≤ 5

   

2

 

6 t/m 31

   

3

 

32 t/m 70

   
           

Pikarel

(Maena smaris)

1

 

≤ 20

   

2

 

21 t/m 40

   

3

 

41 t/m 90

   
           

Gongeraal

(Conger conger)

1

7 of meer

     

2

5 tot 7

     

3

0,5 tot 5

     
         

Horsmakreel

(Trachrus spp.)

1

0,6 of meer

     

2

0,4 tot 0,6

     

3

0,2 tot 0,4

     

4

0,08 tot 0,2

     

5

0,02 tot 0,08

     
           

Harder

(Mugil spp.)

1

1 of meer

     

2

0,5 tot 1

     

3

0,2 tot 0,5

     

4

0,1 tot 0,2

     
           

IJsvis

(Lepidopus caudatus)

1

3 of meer

     

2

2 tot 3

     

3

1 tot 2

     

4

0,5 tot 1

     
           

Schedevis

(Aphanopus carbo)

1

3 of meer

     

2

0,5 tot 3

     
           

Rode poon (Trigla spp.)

1

1 of meer

 

41 cm en groter

 

2

0,4 tot 1

 

35 tot 41 cm

 

3

0,2 tot 0,4

 

27 tot 35 cm

 

4

0,06 tot 0,2

 

10 tot 27 cm

 
           

Overige poon

1

0,25 of meer

 

27 cm en groter

 

2

0,02 tot 0,25

 

10 cm tot 27 cm

 
           

Zeeduivel (Lophius spp.)

 

In gehele staat, ontdaan van ingewanden

1

8 of meer

88 cm en groter

   

2

4 tot 8

72 tot 88 cm

   

3

2 tot 4

55 tot 72 cm

   

4

1 tot 2

46 tot 55 cm

   

5

0,5 tot 1

35 tot 46 cm

   
           

Zeeduivel (Lophius srt.)

 

Zonder kop (staarten)

 

1

4 of meer

     
 

2

2 tot 4

     
 

3

1 tot 2

     
 

4

0,5 tot 1

     
 

5

0,2 tot 0,5

     
           
 

Schaal- schelp- en weekdieren

           

Inktvissen (Sepia officinalis en Rossia macrosoma)

1

0,5 of meer

     

2

0,3 tot 0,5

     

3

0,1 tot 0,3

   

Pantserbreedte

Noorse Garnaal

 

In water of met stoom gekookt

(Pandalus borealis)

1

 

≤ 160

   
 

2

 

161 t/m 250

   
           
   

Vers of gekoeld

 

1

 

≤ 250

   
           

Langoestines

 

In gehele staat

(nephrops norvegicus)

1

 

≤ 20

   
 

2

 

21 t/m 30

   
 

3

 

31 t/m 40

   
 

4

 

> 40

   
           
   

Staarten

     
 

1

 

≤ 60

   
 

2

 

61 t/m 120

   
 

3

 

121 t/m 180

   
 

4

 

> 180

   
           
           

Noordzeekrabben

 

Vers of gekoeld

Pantserbreedte

(Cancer pagurus)

1

     

≥ 16 cm

 

2

     

13 tot 16 cm

           
   

(levend, vers of gekoeld)

Schelpbreedte

St. Jacobsschelp (Pecten maximus)

1

     

≥ 10 cm

           

Wulk (Buccinum undatum)

1

     

≥ 4,5 cm

Terug naar begin van de pagina