Besluit denaturatie visserijproducten 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 26-07-2008 t/m 31-12-2013

Besluit van de voorzitter van het Productschap Vis van 12 oktober 2006, houdende de vaststelling van de wijze van ongeschikt maken voor menselijke consumptie van visserijproducten en garnalen (Besluit denaturatie visserijproducten 2006)

De voorzitter van het Productschap Vis;

Gelet op:

artikel 4, tweede lid, van de Verordening handelsnormen visserijproducten 2006 en

artikel 4, tweede lid, van de Verordening handelsnormen garnalen 2006;

Besluit, namens het bestuur van het Productschap Vis:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Garnalen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Verordening handelsnormen garnalen 2006 worden op de volgende wijze ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie:

    • de garnalen worden versneden in een garnalenkraker van het type BZV 90 of V 20100, of een ander type kraker dat na goedkeuring door het productschap voor dat doel gebruikt mag worden;

    • bij onvoorziene omstandigheden, zulks ter beoordeling van bet productschap, kunnen de garnalen ook worden besprenkeld met een waterige kleurstofoplossing, welke wordt verkregen door de levensmiddelenkleurstof ponceau 4R, E 12 in een verhouding van 1 : 400 te verdunnen met leidingwater, op een zodanige wijze dat de garnalen in voldoende mate met de gebruikte oplossing in aanraking komen en als volledig gedenatureerd kunnen worden beschouwd.

  • 2 Visserijproducten als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Verordening handelsnormen visserijproducten 2006 worden op de volgende wijze ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie:

    • de visserijproducten worden besprenkeld met een oplossing van levensmiddelenkleurstof ponceau 4R, E 124 in een verhouding van 1 :400 te verdunnen met leidingwater, op zodanige wijze dat de visserijproducten in voldoende mate met de oplossing in aanraking komen en als volledig gedenatureerd kunnen worden beschouwd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit denaturatie visserijproducten 2006’.

Rijswijk, 12 oktober 2006

B.J. Odink

voorzitter

Terug naar begin van de pagina