Verordening PDV vermogensmutaties reserves 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 18-07-2008 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Diervoeder tot vaststelling van de vermogensmutaties van de reserves in 2007

Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft, gelet op artikel 124 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, de volgende verordening vastgesteld.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

De specificatie van de vermogensmutaties van de reserves 2007 luidt als opgenomen in hoofdstuk E van de jaarrekening 2007.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV vermogensmutaties reserves 2007.

Den Haag, 26 maart 2008

Th.A.M. Meijer

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Terug naar begin van de pagina