Besluit vaststelling ingang strengere lozingsvoorschriften gebied Zuidelijke Zuid-Afrikaanse wateren

Geldend van 01-09-2008 t/m heden

Besluit vaststelling ingang strengere lozingsvoorschriften gebied Zuidelijke Zuid-Afrikaanse wateren

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op resolutie MEPC.167(56) van de Mariene Milieucommissie van de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties, aangenomen op 13 juli 2007, en artikel 29, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen;

Besluit:

Enig artikel

De voorschriften 15 en 34 van Bijlage I van het Verdrag wat betreft lozingen in bijzondere gebieden worden met ingang van 1 augustus 2008 van toepassing in het gebied van de Zuidelijke Zuid-Afrikaanse wateren, bedoeld in voorschrift 1 van die Bijlage.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
de

Secretaris-Generaal

,

W.J. Kuijken

Terug naar begin van de pagina