Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen Wv Wft
Wwft
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0024282
Rechtsgebieden Bank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
Openbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaBelastingenOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018
 2. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
 3. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
 4. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
 5. Besluit DNB aanwijzing toezichthouders Wwft
 6. Besluit ondermandaat afdeling Juridische Zaken/Handhaving
 7. Besluit ondermandaat afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders
 8. Besluit ondermandaat afdeling WWFT
 9. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 10. Mandaatbesluit 2016 Bureau Financieel Toezicht
 11. Organisatiebesluit BFT
 12. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
 13. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 14. Wijzigingsbesluit financiële markten 2014
 15. Wijzigingsbesluit financiële markten 2015
 16. Wijzigingsregeling financiële markten 2010

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018
  Artikelen: 1, 2
 2. Advocatenwet
  Artikel: 46
 3. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
  Artikel: 1
 4. Beleidsregel toepassing Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2017
  Artikel: 2
 5. Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008
  Tekst: tekst
 6. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
  Artikel: 1
 7. Besluit DNB aanwijzing toezichthouders Wwft
  Artikel: 2
 8. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 21, 26
 9. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 3a, 3b, 42a, 42b
 10. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
  Artikel: 13
 11. Besluit ondermandaat hoofden BFT
  Artikel: 5
 12. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016
  Artikel: 2
 13. Besluit politiegegevens
  Artikel: 6a:2
 14. Besluit prudentiële regels Wft
  Artikelen: 14, 140a
 15. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Artikel: 16
 16. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Bureau Financieel Toezicht en Commissies van Advies (Integraal toezicht op de notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen over de periode vanaf 1999, kwaliteits- en integriteitstoezicht over de periode vanaf 2013)
  Artikel: 1
 17. Bestuursreglement BFT
  Artikelen: 1, 2
 18. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 19. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 20. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 21. Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013
  Artikelen: 1, 2
 22. Leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving
  Tekst: tekst
 23. Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden
  Tekst: tekst
 24. Nadere voorschriften kwaliteitssystemen
  Artikel: 12
 25. Organisatiebesluit BFT
  Artikel: 5
 26. Regeling aanvraag- en veilingprocedure kavels B27 en B31
  Bijlage: I
 27. Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017
  Bijlage: I
 28. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz
  Bijlage: I
 29. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen voor digitale radio-omroep DAB+ laag 4
  Bijlage: I
 30. Regeling aanvraag- en veilingprocedure voor vergunning voor frequentieruimte ten behoeve van digitale omroep (digitale ethertelevisie)
  Bijlage: I
 31. Regeling afgeschermde rekeningen Wft
  Artikel: 4
 32. Regeling gegevensverstrekking uit het rijbewijzenregister
  Artikelen: 4, 9
 33. Regeling vakbekwaamheid werknemers beleggingsondernemingen Wft
  Artikel: 2
 34. Richtlijn voor strafvordering witwassen
  Tekst: tekst
 35. Richtsnoeren Identificatie en verificatie van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 36. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Artikel: 1
 37. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 43c
 38. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikelen: 1, 13
 39. Verordening op de advocatuur
  Artikel: 6.4
 40. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 41. Wet op de kansspelen
  Artikel: 4c
 42. Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 1:104, 3:100, 4:71g, 4:71h
 43. Wet toezicht trustkantoren 2018
  Artikelen: 1, 7, 15, 53, 56, 81
 44. Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
 45. Wijzigingswet Wet op het notarisambt, enz. (evaluatie en regeling enkele andere onderwerpen)
 46. Wijzigingswet financiële markten 2010
  Artikel: VII
 47. Wijzigingswet financiële markten 2012
  Artikel: VI
Terug naar begin van de pagina