Uitvoeringsbesluit bij artikel 2, eerste lid, van de Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007

[Regeling vervallen per 11-01-2014.]
Geldend van 22-06-2008 t/m 10-01-2014

Besluit van de voorzitter van het Productschap Vis van 21 juni 2008, houdende de aanwijzing van gebieden als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007 (Uitvoeringsbesluit bij artikel 2, eerste lid, van de Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007)

De voorzitter van het Productschap Vis;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007;

Besluit, namens het bestuur van het Productschap Vis:

Artikel 1

[Vervallen per 11-01-2014]

Als gebieden, bedoeld in, artikel 2, eerste lid van de Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007 worden aangewezen:

 • a) de verwatergebieden of productiegebieden, met uitzondering van het compartiment Nederlands Continentaal Plat buiten de 12-mijlszone, welke als zodanig zijn opgenomen in Bijlage I bij artikel 3, eerste lid, van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006;

 • b) het deel van de Noordzee zijnde de territoriale zee van Engeland en de aan de Noordzee grenzende Waddenzee van Duitsland en Denemarken ten zuiden van Esbjerg met inbegrip van het Deense gebied Ho-Bugt;

 • c) de hierna genoemde productiegebieden waarvoor op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 na een passende beoordeling reeds een NB-wet vergunning is verleend:

  • 1°. Belfast Lough (Noord-Ierland);

  • 2°. Carlingford Lough (Noord-Ierland en Ierland);

  • 3°. Wexford Harbour (Ierland);

  • 4°. Waterford Harbour (Ierland);

  • 5°. Ballymacoda Bay (Youghal Bay Ierland);

  • 6°. Castlemain Harbour (Ierland);

  • 7°. Lough Swilly (Ierland);

  • 8°. Lough Foyle (Ierland);

  • 9°. Poole Harbour (UK);

  • 10°. Swansea Bay (UK);

  • 11°. Menai Strait-East en Menai Strait-West (UK);

  • 12°. Morecombe Bay-East, Morecombe Bay-Roosebeck en Morecombe Bay-Barrow (UK).

Artikel 2

[Vervallen per 11-01-2014]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als ‘Uitvoeringsbesluit bij artikel 2, eerste lid, van de Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007’.

Rijswijk, 21 juni 2008

B.J. Odink

voorzitter

Terug naar begin van de pagina