Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2008

[Regeling vervallen per 25-12-2011.]
Geldend van 22-06-2008 t/m 24-12-2011

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 12 maart 2008 houdende aanwijzing van een classificatieorganisatie ter uitvoering van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2008 (Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2008)

Artikel 1

[Vervallen per 25-12-2011]

Het Centraal Bureau Slachtveediensten B.V., gevestigd te Utrecht, wordt aangewezen als classificatieorganisatie als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2008.

Artikel 2

[Vervallen per 25-12-2011]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2008.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 12 maart 2008

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina