Regeling Aanwijzing rechtspersoon slachtofferhulp

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 16 juli 2008, nr. 5553583/08/6, tot aanwijzing van Slachtofferhulp Nederland als bevoegde rechtspersoon tot verlening van slachtofferhulp (Aanwijzing rechtspersoon slachtofferhulp)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Wet Justitie-subsidies;

Besluit:

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 juli 2008

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina