Regeling Aanwijzing rechtspersoon slachtofferhulp

[Regeling vervallen per 01-07-2022.]
Geraadpleegd op 04-02-2023.
Geldend van 01-01-2009 t/m 30-06-2022

Regeling van de Minister van Justitie van 16 juli 2008, nr. 5553583/08/6, tot aanwijzing van Slachtofferhulp Nederland als bevoegde rechtspersoon tot verlening van slachtofferhulp (Aanwijzing rechtspersoon slachtofferhulp)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Wet Justitie-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Slachtofferhulp Nederland aan te wijzen als de rechtspersoon die is belast met de taken, bedoeld in artikel 6.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-07-2022]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 juli 2008

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Naar boven