Verordening op de tarieven contributie 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2009

Verordening op de tarieven contributie 2009

De ledenvergadering van de NOvAA,

gelet op de artikelen 24, eerste lid, en 30, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten,

stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

De contributie voor de contributiegroepen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening bedraagt:

  • Groep A € 1.355,–

  • Groep B € 685,–

  • Groep C € 280,–

  • Groep D € 130,–

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

  • 3 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de tarieven contributie 2009.

Terug naar begin van de pagina