Regeling intra- en intersectorale programma’s v.m.b.o.

[Regeling vervallen per 01-08-2016.]
Geldend van 01-08-2008 t/m 31-07-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 juli 2008, nr. VO/OK/33116, houdende vaststelling en voorwaarden voor intra- en intersectorale programma’s in het vmbo ( Regeling intra- en intersectorale programma’s vmbo)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedingskwaliteit;

Gelet op artikel 26j, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit W.V.O.;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing intra- en intersectorale programma’s

[Vervallen per 01-08-2016]

 • 1 Als intrasectorale programma’s en daaraan onderliggende afdelingen, als bedoeld in artikel 26j, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit W.V.O., worden aangewezen de programma’s onderscheidenlijk de afdelingen die zijn opgenomen in onderstaande tabel:

  Sector techniek

  Intrasectorale programma’s

  Afdelingen

  Het programma bouw-breed, bestaande uit een combinatie van programma-onderdelen behorend bij de afdeling bouwtechniek

  bouwtechniek

  Het programma metalektro, bestaande uit een combinatie van programma-onderdelen behorend bij de afdeling metaaltechniek en elektrotechniek

  metaaltechniek en elektrotechniek

  Het programma instalektro, bestaande uit een combinatie van programma-onderdelen behorend bij de afdeling installatietechniek en elektrotechniek

  installatietechniek en elektrotechniek

  Het programma techniek-breed, bestaande uit een combinatie van programma-onderdelen behorend bij 2 of meer afdelingen in de sector techniek

  2 afdelingen in de sector techniek

  Sector zorg en welzijn

  Intrasectorale programma’s

  Afdelingen

  Het programma zorg en welzijn-breed, bestaande uit een combinatie van programma-onderdelen behorend bij de afdelingen verzorging en uiterlijke verzorging

  verzorging of uiterlijke verzorging

  Sector economie

  Intrasectorale programma’s

  Afdelingen

  Het programma handel en administratie, bestaande uit een combinatie van programma-onderdelen behorend bij de afdelingen handel en verkoop, administratie en mode en commercie

  handel en verkoop of administratie of

  mode en commercie

  Het programma consumptief breed, bestaande uit een combinatie van programma-onderdelen behorend bij de afdeling consumptief, aangevuld met programma-onderdelen op het gebied van toerisme en recreatie

  consumptief

  Sector landbouw

  Intrasectorale programma’s

  Afdelingen

  Het programma landbouw-breed, bestaande uit een combinatie van programma-onderdelen behorend bij de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving

  landbouw en natuurlijke omgeving

 • 2 Als intersectorale programma’s en daaraan onderliggende afdelingen, als bedoeld in artikel 26j, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit W.V.O.,worden aangewezen de programma's onderscheidenlijk de afdelingen die zijn opgenomen in onderstaande tabel:

  Intersectorale programma’s

  Afdelingen uit de sectoren

  Intersectoraal Dienstverlening en Commercie

  zorg en welzijn en economie

  Intersectoraal Technologie en Dienstverlening

  techniek en zorg en welzijn

  Intersectoraal Technologie en Commercie

  techniek en economie

  Technologie in de gemengde leerweg

  techniek en zorg en welzijn of economie

  ICT-route

  techniek en zorg en welzijn of economie

  Sport,Dienstverlening en Veiligheid

  economie en zorg en welzijn

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling intra- en intersectorale programma’s v.m.b.o..

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina