Regeling vaststelling gewijzigd formulier voor de aanvraag om bouwvergunning

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 01-08-2008 t/m 30-06-2009

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 4 juli 2008, nr. BJZ2008067329, tot vaststelling van het gewijzigde formulier voor de aanvraag om bouwvergunning

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 juli 2008

De

Minister voor Wonen, Wijken en Integratie

,

C.P. Vogelaar

Terug naar begin van de pagina