Besluit correctiefactoren runderen A (PVV) 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 25-12-2011.]
[Regeling vervallen per 25-12-2011.]
Geldend van 22-06-2008 t/m 24-12-2011

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 12 maart 2008 houdende vaststelling van correctiefactoren runderen A (Besluit correctiefactoren runderen A (PVV) 2008)

Artikel 1

[Vervallen per 25-12-2011]

Op voet van het bepaalde in artikel 8, tweede lid, onderdeel g, van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2008 worden de volgende correctiefactoren vastgesteld:

 

koud geslacht gewicht

warm geslacht gewicht

Lever

3,50 kilogram

3,57 kilogram

Nier

0,25 kilogram

0,255 kilogram

Nieren

0,50 kilogram

0,51 kilogram

Niervet

3,50 kilogram

3,57 kilogram

Staart blank

0,50 kilogram

0,50 kilogram

Staart rosé

0,70 kilogram

0,70 kilogram

Artikel 2

[Vervallen per 25-12-2011]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit correctiefactoren runderen A (PVV) 2008.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 12 maart 2008

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina