Tijdelijke regeling categorieën persoonsgegevens WMG

[Regeling vervallen per 01-11-2008.]
Geldend van 18-07-2008 t/m 31-10-2008

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juli 2008, nr. MC-U-2860633, houdende tweede herhaalde vaststelling tijdelijke regeling categorieën persoonsgegevens WMG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 65 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2008]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. bestuurder: lid van raad van bestuur, raad van toezicht, eigenaar;

  • b. medewerker: natuurlijk persoon, werkzaam ten behoeve van een zorgaanbieder of een ziektekostenverzekeraar;

  • c. wet: Wet marktordening gezondheidszorg.

 • 2 In deze regeling wordt onder zorgaanbieder of ziektekostenverzekeraar mede verstaan degene bedoeld in artikel 44 van de wet.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2008]

Voor de uitvoering van de hieronder aangegeven artikelen van de wet kunnen de daarbij vermelde identificerende gegevens en overige categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 60 van de wet noodzakelijk zijn:

 • a. artikel 18: identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars;

 • b. artikel 19: identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders;

 • c. artikel 20: identificerende persoonsgegevens betreffende consumenten, zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars;

 • d. artikelen 21 en 22: identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars;

 • e. artikel 23: identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars en identificerende- en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • f. artikel 24: identificerende persoonsgegevens betreffende bestuurders of medewerkers van zorgverzekeraars;

 • g. artikel 26: identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars;

 • h. artikel 28: identificerende persoonsgegevens betreffende bestuurders of medewerkers van AWBZ-verzekeraars en rechtspersonen als bedoeld in artikel 40 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

 • i. artikel 30: identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en AWBZ-verzekeraars en rechtspersonen als bedoeld in artikel 40 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

 • j. artikelen 32, 33, 38, 40, 44, 48 en 49: identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars en rechtspersonen als bedoeld in artikel 40 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

 • k. artikel 50: identificerende persoonsgegevens betreffende consumenten, zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars;

 • l. artikelen 52 tot en met 56: identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars;

 • m. artikel 58: identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van ziektekostenverzekeraars, rechtspersonen als bedoeld in artikel 40 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en identiferende- en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • n. artikel 61: identificerende-, medische- en strafrechtelijke persoonsgegevens ter uitvoering van de onder a. tot en met m en onder o. tot en met r. genoemde artikelen en voor zover de categorie van persoonsgegevens daarbij is vermeld;

 • o. artikel 62: identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars, rechtspersonen als bedoeld in artikel 40 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en in combinatie met artikel 58 identificerende- en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • p. artikelen 66, 67 en 69: identificerende- en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars en identificerende- en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • q. artikel 74: identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars en rechtspersonen als bedoeld in artikel 40 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, en identificerende- en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • r. artikelen 76 tot en met 103: identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2008]

De NZa mag aan de in de artikelen 17 en 70 van de wet en hieronder genoemde instanties gegevens verstrekken die behoren tot de hieronder bedoelde categorieën van persoonsgegevens ten behoeve van de uitoefening van hun taken en bevoegdheden:

 • a. het College zorgverzekeringen: identificerende persoonsgegevens betreffende consumenten, zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars en rechtspersonen als bedoeld in artikel 40 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

 • b. het College bouw en het College sanering: identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars en rechtspersonen als bedoeld in artikel 40 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

 • c. het Staatstoezicht op de volksgezondheid: identificerende- en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars, rechtspersonen als bedoeld in artikel 40 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en identiferende - en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • d. de Nederlandse Mededingingsautoriteit: identificerende persoonsgegevens betreffende consumenten, zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars en rechtspersonen als bedoeld in artikel 40 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

 • e. De Nederlandsche Bank en de Stichting Autoriteit Financiële Markten: identificerende- en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende bestuurders of medewerkers van ziektekostenverzekeraars, rechtspersonen als bedoeld in artikel 40 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en verzekeraars als bedoeld in artikel 35, vijfde lid, van de wet;

 • f. het College bescherming persoonsgegevens, de FIOD-ECD en het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie: identificerende- en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars, rechtspersonen als bedoeld in artikel 40 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en verzekeraars als bedoeld in artikel 35, vijfde lid, van de wet en identificerende- en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • g. de Gezondheidsraad, het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, de Raad voor gezondheidsonderzoek, het Centraal Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal Cultureel Planbureau: identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders.

Artikel 4

[Vervallen per 01-11-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 juni 2008 en vervalt met ingang van 1 november 2008.

Artikel 5

[Vervallen per 01-11-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als Tijdelijke regeling categorieën persoonsgegevens WMG.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina