Besluit intrekking UWV-beleid (recht op uitkering bij werkloosheid vanwege vorst [...] natuurlijke omstandigheden in bepaalde sectoren)

Geldend van 01-04-2009 t/m heden

Besluit intrekking UWV-beleid (recht op uitkering bij werkloosheid vanwege vorst en andere buitengewone natuurlijke omstandigheden in bepaalde sectoren)

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 1

Het beleid van de bedrijfsverenigingen inzake de toepassing van art. 18, eerste lid, van de Werkloosheidswet voor de sectoren 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 22, 23, 32, 52 en BV 27, zoals vermeld in bijlage 1 van het Besluit Richtlijnen Lisv bij uitvoering beleid, wordt met ingang van 1 april 2009 ingetrokken.

Artikel 2

Het beleid van de bedrijfsverenigingen, zoals vermeld in bijlage 1 van het Besluit handhaving en intrekking BV-beleid oktober 1998,wordt met ingang van 1 april 2009 ingetrokken.

Artikel 3

Het beleid van de bedrijfsverenigingen, zoals vermeld in bijlage 1 van het Besluit Richtlijnen Lisv bij uitvoering beleid en het beleid van de bedrijfsverenigingen, zoals vermeld in bijlage 1 van het Besluit handhaving en intrekking BV-beleid oktober 1998, blijft van toepassing met betrekking tot een recht op uitkering dat is ontstaan voor 1 april 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 1 juli 2008

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina