Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, [...] en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Financiën)

Geldend van 17-07-2008 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Financiën)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 16 juni 2008

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

wnd. algemene rijksarchivaris, Archiefachterstanden PWAA

,

P. Brood

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

project directeur, Project Wegwerken

,

A. van der Kooij

Terug naar begin van de pagina