Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein O&I Nederlandse [...] in de Koude Oorlog, 1945–1994 (Minister van Algemene Zaken)

Geldend van 10-07-2008 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein O&I Nederlandse Stay behind-organisatie in de Koude Oorlog, 1945–1994 (Minister van Algemene Zaken)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Algemene Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 28 mei 2008 nr. bca-2008.04876/2);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 18 juni 2008

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

wnd. algemene rijksarchivaris Archiefachterstanden PWAA

,

P. Brood

De

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze:
de

project directeur Project Wegwerken

,

A. van der Kooij

Terug naar begin van de pagina