Regeling vrijstelling arbeidstijden trawlvisserij

Geldend van 10-07-2008 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ten behoeve van het verkrijgen van vrijstelling van de gemiddelde wekelijkse arbeidstijdnorm voor een vissersvaartuig met een lengte van 45 meter of meer (Regeling vrijstelling arbeidstijden trawlvisserij)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 6A.3:2, derde lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

Besluit:

Artikel 2

  • 1 Aan de schipper van een vissersvaartuig met een lengte van 45 meter of meer wordt vrijstelling verleend van artikel 6A.2:3 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, mits de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd niet meer bedraagt dan ten hoogste 68 uren, gerekend over een periode van 52 achtereenvolgende weken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25 juni 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina